Asgari Geçim İndirimi Nedir?

Genel olarak AGİ olarak duyduğumuz ve bildiğimiz Asgari Geçim İndirimi, her işçinin kazandığı gelirden bir kısmının vergiden muaf tutulmasıdır.

Genel olarak AGİ olarak duyduğumuz ve bildiğimiz Asgari Geçim İndirimi, her işçinin kazandığı gelirden bir kısmının vergiden muaf tutulmasıdır. Bu indirim miktarı kişinin aile ve çocuk durumuna göre değişim gösterebilmektedir. Asgari Geçim İndirimi (AGİ), çalışanların gelirinde oldukça önemli bir kalemdir. Bu indirim, devletin; çalışanın kendisi ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler için uyguladığı bir vergi indirimidir. AGİ, 16 yaşını doldurmuş her çalışana uygulanmaktadır ve işçinin yasal haklarından birisidir. Kısacası iş verenin işçiye AGİ vermemesi gibi bir durum söz konusu olamaz.